Een toren van betekenis

De Onze Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort heeft een speciale betekenis voor kaartenmakers, cartografen en GIS-specialisten. Het vormt namelijk het kadastrale nulpunt van Nederland sinds de oprichting van het Kadaster in 1832.

Oorsprong van het Nederlandse coördinatenstelsel

Omdat de toren van veraf te zien is en redelijk centraal in Nederland ligt, is de spits van de toren gekozen als oorsprong voor het Nederlandse coördinatenstelsel. Hoewel na de de herziening in de periode 1960-1978 om praktische redenen niet meer de waarden (0; 0) als coördinaten maar (+155 000 m +463 000 m) gebruikt worden, is dit nog altijd het middelpunt van de Nederlandse kaartprojectie die de basis vormt van de Rijksdriehoekscoördinaten van het Kadaster.

Winkelwagen