Top 4 bronnen voor Open GeoData + 1 Extra!

Ik krijg regelmatig de vraag ‘Wat voor open data is er beschikbaar en waar kan ik het vinden?’. Open data is data of informatie die vrij beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent niet dat er geen voorwaarden gelden voor het gebruik, maar dat iedereen gratis toegang heeft tot deze data. Eventuele voorwaarden worden vastgelegd via licenties. De Nederlandse overheid is een groot voorstander van open data, waardoor meer en meer overheidsdata vrij beschikbaar komt. Dus wat zijn de belangrijkste open Geodata-bronnen?

1 Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK)

link: https://www.pdok.nl/

Op 1 staat PDOK, oftewel Publieke Dienstverlening Op Kaart. PDOK is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De meeste PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.

2 Het Nationaal Georegister (NGR)

link: http://www.nationaalgeoregister.nl/

Het Nationaal Georegister is een vreemde eend in de bijt. Iedereen mag hier namelijk een beschrijving van zijn data plaatsen. Dat betekent dus dat er ook data gepubliceerd word die niet open is en waarvoor je in sommige gevallen moet betalen. Echter, gelukkig is het meerendeel nog steeds gratis Open Data, waardoor het NGR toch een 2de plaats verdient in dit overzicht. Iedere organisatie die enigszins serieus met Open Data bezig is, zorgt ervoor dat zijn data te vinden is in het NGR. Dit is dus een mooie ingang voor je speurtocht naar open data.

3 Dataportaal van de Nederlandse overheid

link: https://data.overheid.nl/

Alle geodata van het Nationaal Georegister wordt gesynchroniseerd met het dataportaal van de Nederlandse Overheid. Echter soms komt het toch voor dat je hier geodata kunt vinden die niet in het Nationaal Georegister staat. Ook kun je hier data vinden die nog niet gekoppeld is aan een locatie, zoals bijvoorbeeld de scholen in Nederland. Omdat de adressen hier wel bij staan, is de vertaling naar geodata eenvoudig te maken. Kijk dus ook zeker eens in dit portaal

4 INSPIRE

link: https://inspire.ec.europa.eu/

Promotievideo over INSPIRE

Grote milieuvraagstukken hebben vaak grensoverschrijdende oorzaken en gevolgen. Door het makkelijker te maken om elkaars gegevens te vinden, gebruiken en interpreteren, kunnen we milieuvraagstukken sneller en beter oplossen. Om die data uitwisselbaar te maken binnen Europa, is er INSPIRE, oftwel de ‘Infrastucture for Spatial Information in Europe’. INSPIRE zet zich in om ruimtelijke gegevens eenduidig uitwisselbaar te maken tussen de EU-landen. Dit houdt dus in dat iedereen dezelfde standaarden moet gebruiken. INSPIRE is niet vrijblijvend. Zo is INSPIRE via de Europese richtlijn sinds 2009 verankert in de Nederlandse wet en regelgeving.Het is dus een betrouwbare ingang voor Open GeoData binnen Europa.

Extra: OpenStreetMap (OSM)

link: http://openstreetmap.nl/

OpenStreetMap, kortweg OSM, is een prachtig open source project met als doel om vrij beschikbare en vrij bewerkbare landkaarten te maken. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de informatie steunt volledig op vrijwilligers. De OpenStreetMap-gemeenschap verzamelt wereldwijd informatie over straten, rivieren, grenzen, kroegen en gebieden. Deze schat aan informatie wordt opgeslagen in een openbaar toegankelijke database. Voor Nederland maakt OpenStreetMap gebruik van de basisregistraties, aangevuld met gebiedskennis van vrijwilligers. Het is dus mooie databron voor wegennetwerken van zowel auto’s, voetgangers als fieters. Daarnaast biedt het informatie over allerlei voorzieningen, zoals winkels, musea, etc. Hiermee is het erg geschikt voor bereikbaarheidsanalyses.

Ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

Winkelwagen